skreistė

skreistė
skreĩstė sf. (2) KBII92, Rtr, Š; L 1. H, R251, , Kos38, N, K žr. skraistė 1: Ans …, didį peilį po skreistės paslėptą turėdamas, į stubą įėjo Ns1832,3. Skreistės apykaklis 335. Rebeka, ižvydus savo Izaoką jaunikį, ažudengė save skreiste SPI223. Paliko Helijas skreĩstę mokytiniui savam DP236. Lopytose skreĩstėse vaikščiojo DP582. Apvilko Jį purpuro skreiste ir nupynė karūną iš erškėčių VlnE203­204. Jis skreistę savą vynuogių kraujėje mazgos CII14. Kurs tavo atima skreistę, tam negink nė sermėgos CII936. | prk.: Sunkesnių pančių rast negalėjo, tiektai juos … supančiuot po skreistele moterystės DP277. ^ Lininė širdis, lajinė skreistė, sidabro galva (žvakė) KlvK. 2. N, KII115 žr. skraistė 3: Kunigiška skreistė SD115. Jis apsisiautė savo kunigiškąją skreĩstę Sch186. ^ Pasiuvo tau paltą kaip kunigui skreĩstę Sg. 3. užuolaida: Aple lovą skreĩstėmis užleidžia J. 4. žr. skraistė 5: Žvaigzdininkai … yra išradę, kad šita šviesybės skreistė … esanti skylėta Kel1862,1. Skreistė natūros deng žemės rūbą žaliai RD205. 5. žr. skraistė 6: Dažnai tas, kas dengias socialumo skreiste, slepia įmantrų egoizmą .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • bažnytiškas — bažnytiškas, a adj. (1) 1. žr. 2 bažnytinis 1: Ji išėjo bažnytiškų drapanų skalbt Rm. Bažnytiška skreistė N. 2. būdingas bažnyčiai, tikybinis: Bažnytiškos pamaldumo nuotaikos rš. bažnytiškai adv. K: Mūsų sodžiaus jaunimas bažnytiškai nemoka… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bylinėti — bylinėti, ėja, ėjo 1. intr. plepėti, kalbėti: Dykas žmogus bylinė[ja] vaikščiodamas J. Anuodu broliu du slapčiai jį paskui sekė bylinėdamu, kaip galėtų anam avis paimti Ns1832,5. 2. intr. K teisme bylą kelti, teisybės ieškoti, ginčytis, vaidytis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jupa — ×jupà (l. jupa < vok. Jope) sf. (2) 1. SD356, N, [K], J.Jabl ilgas su rankovėmis per galvą velkamas viršutinis moteriškas (senovėje ir vyriškas) drabužis; suknelė: Jupà yra puikus drabužis su rankovėmis ir su liemenimi J. Jai tik jupos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lajinis — lãjinis, ė adj. (1) DŽ, lajìnis (2) → 1 lajus. 1. iš lajaus padarytas: Paėmė liktorių ir pabučiavo int lajinę žvakę V.Piet. ^ Lininė širdis, lajinė skreistė, sidabro galva (deganti žvakė) Jrg. 2. lajumi žibinamas: Reikia lajìnę lempelę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusiausti — 1 nusiaũsti, nusiaũčia (nùsiaučia), nùsiautė tr. 1. H, R, N, Rtr, Š, NdŽ, DŽ1 nugobti, nurengti: Apsiaučia, nusiaučia kam skarą, skraistę (drabužį) J.Jabl. Žalnieriai nusiautė jam skreistę brš. O kaip jį buvo apjuokę, nusiautė jo purpurą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvilkti — 1 nuvil̃kti, nùvelka (nuvel̃ka), o tr. Š, DŽ, NdŽ; SD1204 1. SD462, Sut, K, LL316 paviršiumi nutempti, nutraukti, nutęsti: Nuvelku kur SD442. Nuvil̃k maišą ten J. Už kojų virvę užnarysi i nuvil̃ksi Jrb. Až kojų ažrišę miestelin nuvil̃kdavo ir an …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • obuolas — sm. (3a) 1. K, Krg žr. obuolys 1: Mergytę į obuolą paversčiau KlvD30. Obuolo kotelis K. Obuolaĩ nukritę, nuskinti KI1. 2. KII127 žr. obuolys 3: Ciecorius nešė vainiką ant savo galvos, prieg tam ir ciecoriškąją skreistę, skeptrą bei ciecorystės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palikti — palìkti I. intr. 1. būti toje pačioje vietoje, neišeiti, neišvykti: Kad jau tokia tvarka, aš palinku namuose Rm. Moteres su vaikais tegul palieksta Gmž. Oi, tik man gaila seno tėvelio, tėvulio paliekančio (d.) Lp. Vos visų mažasis Benjaminas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skreistis — skreĩstis sm. (2) NdŽ žr. skreistė: 1. Kos159(Vkš, Varn). 2. Bažnyčiškas skreistis, kurs prigul bažnyčio[je] būti JI198 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įkapiškas — įkapiškas, a adj. įkapių, įkapinis: Jį teipojau matė jo įkapiškuose rūbuose (su skreiste) parėjusį BsV90 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”